Εύκολη εκκίνηση: Δεν απαιτείται εμπειρία. Πριν ξεκινήσετε μόνοι με το σκάφος, θα σας εξηγήσουμε πώς λειτουργεί για 15 λεπτά κάνοντας ένα σύντομο γύρο μαζί. Θα λάβετε επίσης ένα χάρτη με τις παραλίες προς ανακάλυψη.

Πρόσθετα κόστη: Τα καύσιμα χρεώνονται επιπλέον. Ξεκινάτε με τη δεξαμενή γεμάτη και ελέγχουμε την κατανάλωση αφού επιστρέψετε. Η κατανάλωση εξαρτάται από τη διάρκεια και τη χρήση του σκάφους. Μπορούμε να σας δώσουμε μια εκτίμηση κατόπιν αιτήματος.

Ασφάλιση: Το σκάφος είναι ασφαλισμένο σε περίπτωση αστικής ευθύνης έναντι τρίτου. Ωστόσο, εάν εντοπιστεί ζημιά στο σκάφος, αυτή θα είναι εις βάρος σας. Σας συμβουλεύουμε να μην πλησιάζετε πολύ κοντά σε παραλίες, σε άλλα σκάφη και ανθρώπους για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα.